Om stiftelsen

Fiske

Runt om i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland finns organisationer, föreningar och enskilda personer som med stort engagemang arbetar för att ge barn och ungdomar, som är utvecklingsstörda eller har liknande funktionsnedsättningar, meningsfyllda aktiviteter.

Dessa verksamheter sker både inom skolans värld och på fritiden.

Det kan handla om trevliga aktiviteter inom kultur, idrott. Men även mer praktisk verksamhet med målsättningen att barnen och ungdomarna ska klara sin vardag.

Daniel & Adams stiftelse har som ändamål att genom ekonomiska bidrag stötta dessa aktiviteter som ofta sker i det tysta men är så viktiga för så många.
Dessa bidrag, som motsvarar avkastningen från stiftelsens ekonomiska medel, kommer att delas ut regelbundet.

Förhoppningen är att detta stöd ska ses som en uppskattning och en inspirationskälla till fortsatt engagemang för denna kategori barn och ungdomar i samhället.

De pengar som inbringats genom boken och föreläsningarna går oavkortat till ”Daniel & Adams stiftelse”.

Exempel på de som fått stipendium av Daniel och Adans stiftelse.

IFK Borlänge Alpint

För deras verksamhet att göra det möjligt för funktionshindrade samt utvecklingsstörda barn och ungdomar att komma ut i alpina backen.

Revyresan i Borlänge

För deras verksamhet att stimulera funktionshindrade samt utvecklingsstörda barn och ungdomar att ställa sig på scen och underhålla andra på ett härligt och inspirerande sätt.