Välkommen

Ändamålet med Daniel & Adams stiftelse är att regelbundet dela ut ekonomiska bidrag/stipendier till enskilda personer, föreningar eller organisationer verksamma i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

De som är aktuella för dessa stipendier ska driva verksamheter som bidrar till att barn och ungdomar som är utvecklingsstörda eller har liknande funktionsnedsättningar, får meningsfyllda aktiviteter.
Utdelningarna sker genom avkastningen av stiftelsens kapital.

Stiftelsen har två inkomstkällor:

  • Försäljning av boken om Daniel och Adam.
  • Föreläsningar av Anders Hansson, deras pappa.

Förhoppningen är att stipendierna skall uppfattas som en uppmuntran och stöd samt vara en fortsatt inspirationskälla och glädje för dessa barn och ungdomar.

Lämna ett svar