Om böckerna

Att få komma till sin rätt

Den senaste boken handlar om Nils-Peter Kling som har en intellektuell funktionsnedsättning.
”Klingen” som han allmänt kallas, växte upp på en institution i Hedemora, där barnen låg i sovsalar. Hans biologiska mamma lämnade honom där.
Han var kraftigt medicinerad, ofta övermedicinerad, under sina första 16 år. Detta påverkade hela hans uppväxt.

När Nils-Peter Kling skulle börja på daglig verksamhet i Falun, fick han bo inackorderad hos en familj i Falun. Mamman i familjen tog kampen mot läkarna och lyckades, på eget ansvar, ersätta medicinen med skidåkning och löpning.

Denna bok handlar om hans svåra uppväxt, om hans betydelse för denna kategori i samhället ska kunna idrotta. Boken skildrar hans arbete för att inspirera nästa generation i intellektuellt funktionsnedsatta skidåkare att orka och vilja fortsätta, trots att de inte fått vara med i den stora idrottsfesten. Nils-Peter har tagit den kampen utifrån sina speciella förutsättningar.

Flera skidprofiler uttalar sig i boken om Nils-Peter Kling. Bland annat Gunde Svan som säger:
”Idrotten skulle må bra om det fanns fler personer som ”Klingen”!

Alla intäkter av bokförsäljningen delas ut som stipendier till personer som gör det möjligt för intellektuellt funktionsnedsatta att idrotta.

Ett liv med Pojkarna

Ett liv med PojkarnaTvå gånger fick Anders och Elisabeth Hansson beskedet att de fått barn med utvecklingsstörning.
Både Daniel och Adam har en ovanlig variant av Angelmans syndrom. Två gånger reste de sig efter chockerna och lyckades skapa ett bra liv för sina söner och dottern Emelie, som är frisk. Om detta berättar Anders Hansson i boken Pojkarna, som slutar när Daniel och Adam går in i tonåren.

Vad hände sedan? Hur blev pojkarnas liv?
De här är den fristående fortsättningen på berättelsen. I ord och bild får vi följa Daniel och Adam under ett par viktiga år, då de bit för bit bygger upp egna liv med sina assistenter. Vi får också ta del av föräldrarnas funderingar och kval, och hur de gör för att ta hand om sitt eget liv och äktenskap.
Det är glimtar om högt och lågt – dråpligt och rart, ilsket och glatt.
Det är en inspirationsbok för föräldrar och anhöriga till funktionsnedsatta. Den visar att det går att komma tillbaka efter chockbeskedet att anhöriga tvingas leva ett annat liv. Den är också en informationsbok åt de som arbetar med funktionsnedsatta inom skolan, vården eller som kommunala tjänstemän. Ett sätt att beskriva tankarna som kommer hos en familj när nattlampan släckts.

Kontakta Anders Hansson (se kontaktuppgifterna i denna hemsida) eller beställ den hos förlaget Instant Book (www.instantbook.se).

Pojkarna En berättelse om två utvecklingsstörda pojkar

PojkarnaFör en tid sedan kom boken ”Pojkarna – en berättelse om två
utvecklingsstörda bröder”. Den är skriven av Anders Hansson, deras pappa.
Här är en sammanfattning av bokens innehåll:

”Er son kommer inte att kunna utvecklas som andra barn och han kommer att få svårt att klara sig själv. Han ska kunna gå men förmodligen inte prata. Som vuxen får han antagligen bo i ett gruppboende, med personal som ställer upp för honom dygnet runt.”

Två gånger har Elisabeth och Anders Hansson fått detta besked.
De är föräldrar till Daniel och Adam som båda fått diagnosen Angelmans syndrom.
När boken kom ut kände man bara till fyra kända fall i Sverige med personer som drabbats av den här varianten av Angelmans syndrom.
Det här är berättelsen om hur Elisabeth och Anders kom över chocken som drabbade dem två gånger för att sedan komma tillbaka och skapa ett bra liv åt sina söner.
Parallellt med detta har de jobbat hårt för att vara bra föräldrar åt dottern Emelie som är ”normalstörd”.
Detta är en historia som innehåller förtvivlan, ångest, ilska, svek och mycket dramatik som är mentalt utmanande att läsa.
Men historien innehåller också glädje, kärlek och en härlig framtidstro som kan ge inspiration för andra föräldrar.
Boken bygger på personliga minnen. Därför har de dagböcker som Anders Hansson skrivit sedan juli 1995 haft en stor betydelse för att ge en exakt återspegling av åren med Daniel och Adam.
Ett annat viktigt inslag i boken är de samtal som Anders haft med olika stödpersoner som ser tillbaka på hur det varit att jobba med pojkarna.
Anders Hansson har en bakgrund som journalist och är bosatt i Falun tillsammans med sin familj.
Boken fnns i en reviderad & Utökad andraupplaga.

Kommentar om boken:
”I en rafflande bladvändare på drygt 200 sidor refererar Anders Hansson den största matchen i sin familjs liv. En tröstebok för många i liknande situation, en instruktionsbok för alla som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar. Läs boken!”

Mårten Kyllerman
Docent på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Vill du köpa boken?
Kontakta Anders Hansson (se kontaktuppgifterna i denna hemsida) eller beställ den hos förlaget Instant Book (www.instantbook.se).